Khác biệt giữa các bản “Hình chữ nhật”

n (Đã khóa “Hình chữ nhật” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:26, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời h…)
Trong hai cạnh đối và song song với nhau, cạnh dài hơn (A) được gọi là chiều dài, cạnh ngắn hơn (B) gọi là chiều rộng.
 
== Chu vi hình chữ nhật và nửa chu vi hình chữ nhật(*) ==
[[Chu vi]] hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó:
: <math>\left (a + b \right) \times 2</math>
''Nửa chi vi hình chữ nhật là tổng của chiều dài và chiều rộng. Muốn tìm nủa chu vi hình chữ nhật, có hai các:''
 
''C1: Nửa CV = P : 2''
 
''C2: Nửa CV = D + R''
 
(*) Công thức này áp dụng cho toán tổng tỉ, hiệu tỉ, tổng hiệu của lớp 4 nhiều nhất
 
== Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật ==
Người dùng vô danh