Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thế vận hội Mùa hè 1944”

Trang mới: “'''Thế vận hội Mùa hè 1944''', tên chính thức là '''Thế vận hội Mùa hè thứ XIII''' đã bị hủy bỏ bởi Chiến tranh thế giới lần…”
(Trang mới: “'''Thế vận hội Mùa hè 1944''', tên chính thức là '''Thế vận hội Mùa hè thứ XIII''' đã bị hủy bỏ bởi Chiến tranh thế giới lần…”)
(Không có sự khác biệt)
254

lần sửa đổi