Khác biệt giữa các bản “Họ Đậu”

}}
}}
}}
 
Sau các thảo luận rộng rãi trong cộng đồng các nhà nghiên cứu phát sinh chủng loài họ đậu, Legume Phylogeny Working Group đã phân loại lại họ Fabaceae thành 6 phân họ, trong đó tách ra 4 phân họ mới từ Caesalpinioideae nghĩa rộng (''sensu lato'') và sáp nhập Caesapinioideae nghĩa hẹp (''sensu stricto'') với phân họ Mimosoideae (gọi là nhánh mimosoid trong phân loại mới nhất).<ref name="6subfamilies">{{cite journal | author = The Legume Phylogeny Working Group (LPWG). | year = 2017 | title = A new subfamily classification of the Leguminosae based on a taxonomically comprehensive phylogeny | journal = [[Taxon (journal)|Taxon]] | volume = 66 | issue = 1 | pages = 44–77 | url = http://www.ingentaconnect.com/contentone/iapt/tax/2017/00000066/00000001/art00004 | doi = 10.12705/661.3}}</ref>
 
{{Clade| style=line-height:75%;
|label1=[[Fabales]]
|1={{clade
|1=[[Polygalaceae]] (ngoại nhóm)
|2=[[Surianaceae]] (ngoại nhóm)
|3={{clade
|1=[[Quillajaceae]] (ngoại nhóm)
|label2='''Fabaceae'''
|2={{clade
|1={{clade
|1=[[Cercidoideae]]
|2=[[Detarioideae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Duparquetioideae]]
|2={{clade
|1=[[Dialioideae]]
|2={{clade
|1=[[Caesalpinioideae]]
|2=[[Faboideae]] (= Papilionoideae)
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}