Khác biệt giữa các bản “Thành Thúc”

(Trang mới: “'''Thành Thúc''' (chữ Hán: 成叔) là thụy hiệu của 1 số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung…”)
 
*[[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Tân quân tướng [[Khích Sưu|Khổ Thành thúc]]
*[[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Đại phu [[Cơ Tích|Hậu Thành thúc]]
*Thành Thúc cũng là danh hiệu của vị quân chủ đầu tiên của [[Thành (nước)|Thành]], [[chư hầu nhà Chu]], thường gọi là [[Cơ Vũ|Thành Thúc Vũ]].
 
==Xem thêm==
*[[Thành Tổ]]