Khác biệt giữa các bản “Tertullianus”

không có tóm lược sửa đổi
n (Greenknight dv đã đổi Tertullian thành Tertullianus)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[File:Tertullian.jpg|thumb|Tertullian]]
'''Tertullianus''', tên đầy đủ ''Quintus Septimius Florens Tertullianus'', k. 155 – k. 240 CN,<ref>{{cite book|author=Audi, Robert|title=The Cambridge Dictionary of Philosophy|publisher= Cambridge University Press|page= 908|date= 1999}}</ref> là một tác giả [[Kitô giáo sơ khai]] từ thành [[Carthago]] của tỉnh [[Africa thuộc La Mã]].<ref>{{cite book|author=Barnes, T. D. |title=Tertullian: a Historical and Literary Study|location=Oxford|publisher= Clarendon Press|date= 1985|page= 58}}</ref> Có nguồn gốc [[người Berber|Berber]],<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=NtoWzDEcmEIC|title=Le Berbère-- lumière de l'Occident|last=Serralda|first=Vincent|last2=Huard|first2=André|date=1984|publisher=Nouvelles Editions Latines|year=|isbn=9782723302395|location=|pages=52|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=qz1zAAAAMAAJ|title=Les Berbères face à leur destin|last=Brouksy|first=Lahcen|date=2006|publisher=Bouregreg|year=|isbn=9789954470121|location=|pages=150|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=IkwBAAAAMAAJ|title=L'Algérie et son passé: ouvrage illustré de 82 gravures en phototypie|last=Berthier|first=André|date=1951-01-01|publisher=Picard|year=|isbn=|location=|pages=25|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?redir_esc=y&hl=fr&id=-XIPAQAAMAAJ|title=Présence berbère et nostalgie païenne: dans la littérature maghrébine de langue française|last=Zemmouri|first=Mohammed-Saâd|last2=Wazzānī|first2=Muḥammad al-Yamlāḥī|date=2000|publisher=Le Club du Livre|year=|isbn=|location=|pages=19|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=_BYtAQAAIAAJ|title=Intellectual Traditions of Pre-colonial Africa|last=Hilliard|first=Constance B.|date=1998|publisher=McGraw-Hill|year=|isbn=9780070288980|location=|pages=150|language=en|via=}}</ref> ông là tác giả Kitô giáo đầu tiên đã viết một số lượng lớn sáchcác Thiêntác chúaphẩm LaKitô tinhgiáo bằng [[tiếng Latinh]]. Ông cũng là một [[nhà biện lý của Cơ Đốchộ giáo thời kỳ đầu]] và một nhà phản biện hộ chống lại dị giáo, baotrong gồmđó cả [[thuyết Kitôngộ học đương thờiđạo]].<ref>{{cite book|author=Versluis, Arthur |title=Magic and Mysticism|publisher= Rowman & Littlefield|date= 2007|page=23}}</ref>. Tertullian được gọi là "cha của Kitô giáo La tinhLatinh"<ref>{{cite book |last=Benham|first=William|authorlink=William Benham|date=1887|title=The Dictionary of Religion|url=https://books.google.com/books?id=i-gWAAAAYAAJ&pg=PA1013#v=onepage&q&f=false |pages=1013}}</ref><ref>Ekonomou 2007, Page 22 [https://books.google.com/books?id=IaO-AAAAQBAJ&pg=PA22#v=onepage&q&f=false Google Books]</ref> và "người sáng lập thần học phương Tây phương".<ref name="gonzales">{{cite book|author= Gonzáles, Justo L.|title=The Story of Christianity|volume= 1|chapter= The Early Church to the Dawn of the Reformation|location=New York|publisher= HarperCollins Publishers|date= 2010|pages=91–93}}</ref>
'''Tertullian''', tên đầy đủ ''Quintus Septimius Florens Tertullianus'', k. 155 – k. 240 CN,<ref>{{cite book|author=Audi, Robert|title=The Cambridge Dictionary of Philosophy|publisher= Cambridge University Press|page= 908|date= 1999}}</ref> là một tác giả Cơ đốc giáo thời kỳ đầu từ thành Carthage của tỉnh Africa, [[La Mã]].<ref>{{cite book|author=Barnes, T. D. |title=Tertullian: a Historical and Literary Study|location=Oxford|publisher= Clarendon Press|date= 1985|page= 58}}</ref>
 
Có nguồn gốc Berber,<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=NtoWzDEcmEIC|title=Le Berbère-- lumière de l'Occident|last=Serralda|first=Vincent|last2=Huard|first2=André|date=1984|publisher=Nouvelles Editions Latines|year=|isbn=9782723302395|location=|pages=52|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=qz1zAAAAMAAJ|title=Les Berbères face à leur destin|last=Brouksy|first=Lahcen|date=2006|publisher=Bouregreg|year=|isbn=9789954470121|location=|pages=150|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=IkwBAAAAMAAJ|title=L'Algérie et son passé: ouvrage illustré de 82 gravures en phototypie|last=Berthier|first=André|date=1951-01-01|publisher=Picard|year=|isbn=|location=|pages=25|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?redir_esc=y&hl=fr&id=-XIPAQAAMAAJ|title=Présence berbère et nostalgie païenne: dans la littérature maghrébine de langue française|last=Zemmouri|first=Mohammed-Saâd|last2=Wazzānī|first2=Muḥammad al-Yamlāḥī|date=2000|publisher=Le Club du Livre|year=|isbn=|location=|pages=19|language=fr|via=}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=_BYtAQAAIAAJ|title=Intellectual Traditions of Pre-colonial Africa|last=Hilliard|first=Constance B.|date=1998|publisher=McGraw-Hill|year=|isbn=9780070288980|location=|pages=150|language=en|via=}}</ref> ông là tác giả Kitô giáo đầu tiên đã viết một số lượng lớn sách Thiên chúa La tinh. Ông cũng là một nhà biện lý của Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu và một nhà biện hộ chống lại dị giáo, bao gồm cả thuyết Kitô học đương thời<ref>{{cite book|author=Versluis, Arthur |title=Magic and Mysticism|publisher= Rowman & Littlefield|date= 2007|page=23}}</ref>. Tertullian được gọi là "cha của Kitô giáo La tinh"<ref>{{cite book |last=Benham|first=William|authorlink=William Benham|date=1887|title=The Dictionary of Religion|url=https://books.google.com/books?id=i-gWAAAAYAAJ&pg=PA1013#v=onepage&q&f=false |pages=1013}}</ref><ref>Ekonomou 2007, Page 22 [https://books.google.com/books?id=IaO-AAAAQBAJ&pg=PA22#v=onepage&q&f=false Google Books]</ref> và "người sáng lập thần học phương Tây".<ref name="gonzales">{{cite book|author= Gonzáles, Justo L.|title=The Story of Christianity|volume= 1|chapter= The Early Church to the Dawn of the Reformation|location=New York|publisher= HarperCollins Publishers|date= 2010|pages=91–93}}</ref>
 
==Chú thích==