Khác biệt giữa các bản “Ý Tử”

*[[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Khanh đại phu [[Bắc Cung Quát|Bắc Cung Ý tử]]
*[[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Khanh đại phu [[Trọng tôn Hà Kị|Mạnh Ý tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Khanh đại phu [[Thúc tôn Châu Cừu|Thúc Tôn Ý tử]] (có các thụy hiệu khác là [[Vũ Tử]], [[Vũ Thúc]])
 
==Xem thêm==