Ý Tử

trang định hướng Wikimedia

Ý Tử (chữ Hán: 懿子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc và một số quan lại tướng lĩnh đời sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa