Ý Tổ

trang định hướng Wikimedia

Ý Tổ (chữ Hán: 懿祖) là miếu hiệu do các vị hoàng đế truy tôn của tổ tiên của mình.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi