Ý Bá

trang định hướng Wikimedia

Ý Bá (chữ Hán: 懿伯) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc và các nhân vật quan trọng khác trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa