Ý Nam (chữ Hán:懿男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Bắc Ngụy Tấn Dương Ý Nam Tô Thục
  • Tùy triều Toại Ninh Ý Nam Dương Đạt (sau được tiến phong làm Toại Ninh Ý Tử, khi mất được truy tặng làm Thủy An Ý Hầu, thụy hiệu này do Đường Cao Tông đổi, thực tế đời nhà Tùy thụy hiệu là lần lượt là: Toại Ninh Cung Nam, Toại Ninh Cung Tử và Thủy An Cung Hầu)
  • Đường triều Vũ Dương Ý Nam Lý Đại Lượng (sau được tiến phong làm Vũ Dương Ý Công)

Xem thêm

sửa