Ý vương

trang định hướng Wikimedia

Ý Vương (chữ Hán 懿王) là thụy hiệu của một số vị quân chủphiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa
 1. Thương Ý Vương
 2. Tây Chu Ý Vương
 3. Tây Chu Từ Ý vương
 4. Tây Hán Tề Ý Vương
 5. Tây Hán Tri Xuyên Ý Vương (hoặc Tế Bắc Ý Vương)
 6. Đông Hán Đông Hải Ý Vương
 7. Bắc Ngụy Cao Lương Ý vương
 8. Bắc Ngụy Nam Bình Nguyên Ý Vương Phùng Đản (冯诞) trước kia từng làm Trường Lạc Nguyên Ý Công.
 9. Bắc Ngụy Lâm Hoài Ý Vương (sau bị bãi chức, ít lâu sau phục phong làm Trường Hương Ý Hầu)
 10. Đường Ý Vương (Đường Cao Tổ truy tôn, sau Đường Cao Tông cải thụy hiệu là Quang Đế)
 11. Ngũ đại thập quốc Kinh Nam Trinh Ý Vương
 12. Ngũ Đại Thập Quốc Ngô Việt Trung Ý Vương Tiền Thục (sau đầu hàng nhà Tống đổi phong hiệu thành Tần Quốc Trung Ý Vương)
 13. Bắc Tống Tần Chính Ý Vương Vương Thẩm Kỳ (truy tặng)
 14. Bắc Tống Yên Ý Vương (hoặc Triệu Ý Vương, Ngô Ý Vương và Ngụy Ý Vương) Triệu Đức Chiêu
 15. Bắc Tống Tần Tuyên Ý Vương (hoặc Tấn Tuyên Ý Vương và Tề Tuyên Ý Vương) Ngụy Nhân Phố
 16. Cao Ly Văn Ý Vương Vương Trị (gọi tắt theo thụy hiệu dài Khang Uy Chương Hiến Quang Hiếu Hiến Minh Tương Định Văn Ý Đại Vương)
 17. Minh triều Túc Ý Vương Chu Tấn 𤏳
 18. Minh triều Thân Ý Vương
 19. Minh triều Đại Ý Vương
 20. Minh triều Chu Ý Vương
 21. Hậu Lê Triều Mục Ý Vương Lê Doanh (Lê Tương Dực truy phong)
 22. Lưu Cầu Thượng Ý Vương (truy tôn)
 23. Thanh triều Hiển Ý thân vương Ái Tân Giác La Phú Thụ

Xem thêm

sửa