Quang Đế

trang định hướng Wikimedia

Quang Đế (chữ Hán 光帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa