Quang Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Quang Vũ Đế (chữ Hán: 光武帝) là thụy hiệu hoặc đế hiệu của một số vị quân chủphương Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa