Trung Vũ đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trung Vũ Đế)

Trung Vũ Đế (chữ Hán: 忠武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa