Thần Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Thần Vũ Đế (chữ Hán: 神武帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử chế độ phong kiếnphương Đông.

Việt Nam Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Nhật Bản Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi