Anh Vũ Đế (chữ Hán:英武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa