Lưu Kế Nguyên

Lưu Kế Nguyên (tiếng Trung: 劉繼 元) (mất năm 992), là người cai trị cuối cùng của vương quốc Bắc Hán của Trung Quốc trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc. Ông là cháu trai của Lưu Minh. Ông cai trị Bắc Hán từ năm 968 đến năm 979, khi ông đầu hàng quân Tống dưới quyền của Hoàng đế Tống Thái Tông.

Lưu Kế Nguyên
北漢英武帝
Hoàng đế Bắc Hán
Thông tin chung
Tên đầy đủ
Họ: Lưu ()
Tên: Kế Nguyên ()
Tên khai sinh: Hà Kế Nguyên ()
Thân phụSir He (何氏)
Thân mẫuLưu quý phi (劉氏)

Tham khảoSửa đổi

  • Mote, F.W. (1999). Imperial China (900-1800). Harvard University Press. tr. 11–15. ISBN 0-674-01212-7.