Tương Đế

trang định hướng Wikimedia

Tương Đế (chữ Hán: 襄帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa