Tiết Đế

trang định hướng Wikimedia

Tiết Đế (chữ Hán: 節帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa