Chiêu Tương vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Tương Vương)

Chiêu Tương Vương (chữ Hán: 昭襄王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa