Điệu Tương Vương

trang định hướng Wikimedia

Điệu Tương Vương (chữ Hán: 悼襄王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa