Điệu vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Điệu Vương)

Điệu Vương (chữ Hán: 悼王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ và quan lại tướng lĩnh.

Thụy hiệu

sửa
 1. Thương Điệu Vương
 2. Xuân Thu Chu Điệu Vương
 3. Đông Chu Sở Điệu Vương
 4. Đông Hán Tế Nam Điệu vương
 5. Đông Hán Tế Âm Điệu vương
 6. Đông Hán Bình Xuân Điệu vương
 7. Thục Hán An Bình Điệu vương (hoặc Lương Điệu Vương)
 8. Tào Ngụy Phong Điệu Vương (truy phong, có thụy hiệu khác là Mẫn Vương, thụy hiệu trước kia chỉ là Điệu Công)
 9. Tào Ngụy Bắc Hải Điệu vương
 10. Tào Ngụy Thanh Hà Điệu vương
 11. Tây Tấn Bì Lăng Điệu vương (truy phong)
 12. Tây Tấn Cối Kê Điệu vương
 13. Tây Tấn Tần Điệu vương Tư Mã Úc
 14. Đông Tấn Lang Nha Điệu vương Tư Mã Hoán (thời Tây Tấn gọi là Hiển Nghĩa Điệu Hầu)
 15. Tiền Yên Nhạc Lãng Điệu vương (hoặc Đái Phương Điệu vương)
 16. Tiền Tống Trường Sa Điệu vương
 17. Bắc Ngụy Vũ Xương Điệu vương
 18. Bắc Tề Tế Nam Mẫn Điệu Vương Cao Ân (trước đó từng làm Mẫn Điệu Đế, sau bị phế truất nên sử sách thường gọi là Bắc Tề Phế Đế)
 19. Tùy triều Đạo Điệu vương
 20. Đường triều Phong Điệu vương
 21. Đường triều Thục Điệu Vương (hoặc Lương Điệu Vương và Phù Lăng Điệu quận vương)
 22. Đường triều Hạ Điệu Vương
 23. Đường triều Nguyên Điệu vương
 24. Bắc Tống Chu Điệu Vương Triệu Huyền Hữu (赵玄祐): có các thụy hiệu khác là Chu Điệu Hiến Vương hoặc Điệu Hiến thái tử, trước kia từng làm Tín Điệu công hay Tín Điệu Hiến công)
 25. Bắc Tống Ngụy Điệu vương (hoặc Tần Điệu Vương, Tề Điệu Vương hoặc Phù Điệu Vương) Triệu Đình Mĩ (có giai đoạn bị giáng xuống làm Phù Lăng Điệu Công)
 26. Minh triều Ngô Điệu vương (có thụy hiệu khác là Ai Vương)
 27. Minh triều Lỗ Điệu Vương Chu Doãn Kiên (do nhà Nam Minh truy tôn, còn gọi là Hành Mẫn Vương hoặc Hoài Ân Mẫn Vương)
 28. Minh triều Lỗ Điệu Vương Chu Kiện Dặc (truy tôn, trước gọi là Lỗ thế tôn)
 29. Minh triều Hứa Điệu vương
 30. Minh triều Uý Điệu vương
 31. Minh triều Tĩnh Điệu vương (hoặc Lam Điền Điệu vương, truy phong)
 32. Minh triều Vĩnh Điệu vương
 33. Minh triều Phù Điệu vương
 34. Minh triều Hàn Điệu vương (hoặc Quảng An Điệu vương)
 35. Minh triều Lạc Dương Điệu Vương (hoặc Y Điệu Vương, có các thụy hiệu khác như An Huệ VươngAn Vương)
 36. Minh triều Phố Thành Điệu Vương (hoặc Huy Điệu Vương)
 37. Minh triều Y Điệu Vương
 38. Minh triều Chu Điệu Vương (truy tôn, thực tế chỉ là Chu Vinh Điệu Thế Tử)
 39. Thanh triều Dụ Điệu thân vương (truy phong, trước gọi là Phụ Quốc Điệu Công)
 40. Thanh triều Khang Điệu thân vương
 41. Thanh triều Kính Cẩn Điệu thân vương
 42. Thanh triều Bình Điệu quận vương
 43. Triều Tiên Tương Điệu Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tương Điệu Khâm Văn Thánh Vũ Ý Nhân Chiêu Hiếu Đại Vương)

Tước hiệu

sửa

Xem thêm

sửa