Điệu Thế Tử (chữ Hán:悼世子) là thụy hiệu của một số vị thế tử trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông

Danh sách sửa

Xem thêm sửa