Hiến thế tử

(Đổi hướng từ Hiến Thế Tử)

Hiến Thế Tử (chữ Hán:献世子) là thụy hiệu của một số vị Thế tử trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa