Thần Văn Vương (chữ Hán:神文王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trên bán đảo Triều Tiên thời phong kiến.

Danh sách

sửa
  • Tân La Thần Văn vương Kim Chính Minh
  • Triều Tiên Thần Văn vương Lý Huyên (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Thần Văn Hoàn Vũ Trang Hiến Quảng Hiếu Đại Vương, sau được Đại Hàn đế quốc Cao Tông truy tôn là Ý Đế. Ngoài ra còn có các thụy hiệu khác là Tư Điệu Thế Tử và Trang Hiến Thế Tử, đều là gọi tắt theo thụy hiệu dài Tư Điệu Tuy Đức Đôn Khánh Hoằng Nhân Cảnh Chỉ Chương Luân Long Phạm Cơ Mệnh Chương Hưu Tán Nguyên Hiến Thành Khải Tường Hiển Hi Trang Hiến Thế Tử)

Xem thêm

sửa