Văn tử

trang định hướng Wikimedia

Văn Tử (chữ Hán: 文子) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc và những nhân vật quan trọng khác đời sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa