Văn thúc

trang định hướng Wikimedia

Văn Thúc (chữ Hán: 文叔) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc trong lịch sử Trung Quốc

Danh sách sửa

Xem thêm sửa