Văn đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Văn Đế)

Văn Đế (chữ Hán: 文帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Trung Quốc sửa

 1. Thương Ân Vũ Chu Văn Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Vương)
 2. Tây Hán Văn Đế (gọi tắt theo thụy hiệu gốc là Hiếu Văn Đế)
 3. Nam Việt Văn Đế (tự xưng ở trong nước, đối với nhà Hán thì là Văn Vương)
 4. Tam Quốc Ngô Văn Đế (truy tôn)
 5. Tam Quốc Ngụy Văn Đế
 6. Tây Tấn Văn Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Vương)
 7. Đại Văn Đế (truy tôn)
 8. Đại Bình Văn Đế (truy tôn)
 9. Ngũ Hồ thập lục quốc Hán Triệu Quang Văn Đế (trước đó gọi là Hán Quang Văn Vương, trước đó nữa chỉ là Lư Nô Quang Văn Bá)
 10. Ngũ Hồ thập lục quốc Thành Hán Văn Đế (sử sách thường gọi là Hậu Chủ hoặc Mạt Chủ)
 11. Ngũ Hồ thập lục quốc Hậu Lương Văn Đế (truy tôn)
 12. Ngũ Hồ thập lục quốc Nam Yên Văn Đế (trước đó từng làm Bắc Hải Văn Vương, cũng có khi gọi là Mạt Chủ)
 13. Bắc triều Bắc Ngụy Hiến Văn Đế
 14. Bắc triều Bắc Chu Văn Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Vương)
 15. Bắc triều Tây Ngụy Văn Đế
 16. Nam triều Lưu Tống Văn Đế (trước khi lên ngôi từng làm Nghi Đô Văn Vương)
 17. Nam triều Nam Tề Văn Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Huệ Vương hoặc Văn Huệ thái tử)
 18. Nam triều Lương Văn Đế (truy tôn)
 19. Nam triều Trần Văn Đế (trước đó từng làm Lâm Xuyên Văn Vương)
 20. Tùy Văn Đế Dương Kiên
 21. Đường triều Bột Hải Văn Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Văn Vương)
 22. Đại Trường Hòa Túc Văn Đế (gọi tắt theo thụy hiệu thật là Túc Văn Thái Thượng Hoàng Đế)
 23. Ngũ đại thập quốc Nam Hán Văn Đế (truy tôn)
 24. Ngũ đại thập quốc Thục Duệ Văn Đế Mạnh Sưởng (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Duệ Văn Anh Vũ Nhân Thánh Minh Hiếu Hoàng Đế, thế nên đôi lúc cũng gọi là Thục Minh Hiếu Đế, có các thụy hiệu khác là Ẩn ĐếSở Cung Hiếu Vương)
 25. Liêu Huệ Văn Đế (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Vũ Huệ Văn Hoàng Đế, do đó cũng có khi gọi là Hiếu Vũ Đế, có tôn hiệu là Tự Thánh Đế)
 26. Lưu Tề Nghị Văn Đế (truy tôn)
 27. Minh Văn Đế
 28. Nam Minh Tư Văn Đế (tôn hiệu, thụy hiệu là Tương Đế)
 29. Thanh Văn Đế (gọi tắt theo thụy hiệu dài Ứng Thiên Hưng Quốc Hoằng Đức Chương Vũ Khoan Ôn Nhân Thánh Duệ Hiếu Kính Mẫn Chiêu Định Long Đạo Hiển Công Văn Hoàng Đế, có thụy hiệu khác là Hiếu Văn Đế)

Việt Nam sửa

Xem thêm sửa