Thục Minh Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Thục Minh Hiếu Đế (chữ Hán:蜀明孝帝) có thể là:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi