Hiếu Minh Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Minh Đế (chữ Hán 孝明帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa