Minh Hoàng Hậu (chữ Hán:明皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa