Thuận Thánh Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Thuận Thánh hoàng hậu)

Thuận Thánh Hoàng Hậu (chữ Hán:順聖皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa