Lệ Thiên hoàng hậu (định hướng)

Lệ Thiên Hoàng Hậu (chữ Hán:儷天皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi