Dực Thánh Hoàng Hậu (chữ Hán:翊聖皇后) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa