Quang Hiến Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Quang Hiến hoàng hậu)

Quang Hiến Hoàng Hậu (chữ Hán:光獻皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa