Chiêu Đức Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Đức hoàng hậu)

Chiêu Đức hoàng hậu (chữ Hán:昭德皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa