Tuyên Mục hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Mục Hoàng Hậu (chữ Hán: 宣穆皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa