Mục Tổ

trang định hướng Wikimedia

Mục Tổ (chữ Hán: 穆祖) là miếu hiệu do các vua chúa đời sau truy tôn cho các vị tổ tiên nhà mình.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa