Mục Tông

trang định hướng Wikimedia

Mục Tông (chữ Hán: 穆宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa