Anh Tổ

trang định hướng Wikimedia

Anh Tổ (chữ Hán: 英祖) là miếu hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử phương Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa