Phương Đông

trang định hướng Wikimedia

Phương Đông hay phương đông là một danh từ được sử dụng để nói đến những thứ ở hướng đông.

Phương Đông cũng có thể là: