Duệ Tông

trang định hướng Wikimedia

Duệ Tông (chữ Hán: 睿宗) là miếu hiệu của một số vị vua ở Trung Quốc, Việt NamTriều Tiên.

Việt Nam

sửa
  • Trần Duệ Tông Trần Kính: 1337 - 1377 thọ 41 tuổi, tại vị 1373 - 1377
  • Nguyễn Duệ Tông (truy tôn) Nguyễn Phúc Thuần tức chúa Nguyễn Định Vương: 1754 - 1777 thọ 24 tuổi, tại vị 1765 - 1777

Trung Quốc

sửa

Triều Tiên

sửa

Xem thêm

sửa