Thành Tông

trang định hướng Wikimedia

Thành Tông (chữ Hán: 成宗) là miếu hiệu của một số vị vua của Trung HoaTriều Tiên.

Trung Hoa sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa