Thành Tông

trang định hướng Wikimedia

Thành Tông (chữ Hán: 成宗) là miếu hiệu của một số vị vua của Trung HoaTriều Tiên.

Trung Hoa Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi