Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Thái Tổ (chữ Hán: 太祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung QuốcTriều Tiên. Những vị vua có miếu hiệu Thái Tổ thường là người khai sáng ra triều đại đó.

Việt Nam Sửa đổi

Vua Sửa đổi

Truy tôn Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Vua Sửa đổi

Truy tôn Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Thái Tổ (Hangul: 태조; Taejo) có thể là miếu hiệu của các vị vua:

Xem thêm Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi