Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia

Thái Tổ (chữ Hán: 太祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung QuốcTriều Tiên. Những vị vua có miếu hiệu Thái Tổ thường là người khai sáng ra triều đại đó.

Việt Nam sửa

Vua sửa

Truy tôn sửa

Trung Quốc sửa

Vua sửa

Truy tôn sửa

Triều Tiên sửa

Thái Tổ (Hangul: 태조; Taejo) có thể là miếu hiệu của các vị vua:

Xem thêm sửa

Chú thích sửa