Minh Tông

trang định hướng Wikimedia

Minh Tông (chữ Hán: 明宗) là miếu hiệu của một số vị vua Việt Nam, Trung QuốcTriều Tiên.

Việt Nam sửa

Vua sửa

Truy tôn sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa