Thế Tông

trang định hướng Wikimedia

Thế Tông (chữ Hán: 世宗) là miếu hiệu của một số vị vua Việt Nam, Trung QuốcTriều Tiên.

Việt Nam Sửa đổi

Truy tôn Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Truy tôn Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Trường hợp khác Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi