Cao Tổ

trang định hướng Wikimedia

Cao Tổ (chữ Hán: 高祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Trung Quốc, những vị vua Cao Tổ thường là người khai sáng ra triều đại đó. Cao Tổ còn là cha của Tằng Tổ mà Tiếng Việt vẫn gọi nôm na là Kị, Can hoặc Cao, đối với bản thân mình gọi là cụ tổ 5 đời.

Trung quốc sửa

Xem thêm sửa