Thái Tông

trang định hướng Wikimedia

Thái Tông (chữ Hán: 太宗) là miếu hiệu của một số vua chúa thường là người lên ngôi thứ hai của mỗi triều đại trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc, và Triều Tiên. Các vị vua mang miếu hiệu này có thể đơn thuần chỉ là một vị vua hiền nắm quyền lực trong tay cho đến một vị hoàng đế vĩ đại anh minh sáng suốt đưa triều đại đó tới cực thịnh.

Việt Nam

sửa

Truy tôn

sửa

Trung Quốc

sửa

Triều Tiên

sửa

Xem thêm

sửa