Thái Tông

trang định hướng Wikimedia

Thái Tông (chữ Hán: 太宗) là miếu hiệu của một số vua chúa thường là người lên ngôi thứ hai của mỗi triều đại trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc, và Triều Tiên. Các vị vua mang miếu hiệu này có thể đơn thuần chỉ là một vị vua hiền nắm quyền lực trong tay cho đến một vị hoàng đế vĩ đại anh minh sáng suốt đưa triều đại đó tới cực thịnh.

Việt Nam sửa

Vua sửa

Truy tôn sửa

Trung Quốc sửa

Vua sửa

Khả hãn sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa