Đoàn Tư Lương

vua Đại Lý

Đoàn Tư Lương (段思良, ?-951) hay Đoàn Tư Trụ (段思胄) là một vị vua thứ 3 của nước Đại Lý từ năm 945 đến năm 951. Ông là đệ của Đoàn Tư Bình. Sau khi mất, ông được tôn thụy là Thánh Từ Văn Vũ hoàng đế, miếu hiệu là Thái Tông.

Đoàn Tư Lương
段思良
Hoàng đế Đại Lý
Tại vị945 - 951
Tiền nhiệmĐoàn Tư Anh
Kế nhiệmĐoàn Tư Thông
Thông tin chung
Mất951
Tên húy
Đoàn Tư Lương (段思良), Đoàn Tư Trụ (段思胄)
Niên hiệu
Chí Trì (至治)
Thụy hiệu
Thánh Từ Văn Vũ hoàng đế (聖慈文武皇帝)
Miếu hiệu
Thái Tông (太宗)
Hoàng tộcVương quốc Đại Lý
Thân phụĐoàn Bảo Long

Tham khảo

sửa