Đoàn Tư Anh

vua Đại Lý

Đoàn Tư Anh (段思英) là một vị vua thứ 2 của Vương quốc Đại Lý (tại vị: 944-945). Ông là con của vua Đoàn Tư Bình.

Đoàn Tư Anh
段思英
Hoàng đế Đại Lý
Tại vị944 - 945
Tiền nhiệmĐoàn Tư Bình
Kế nhiệmĐoàn Tư Lương
Thông tin chung
Sinh?
Mất?
Tên húy
Đoàn Tư Anh (段思英)
Pháp danh: Hoành Tu (宏脩)
Niên hiệu
Văn Kinh (文經)
Hoàng tộcVương quốc Đại Lý
Thân phụĐoàn Tư Bình
Thân mẫuDương Quế Tiên

Ông kế vị cha mình làm hoàng đế vào năm 944, nhưng bị thúc phụ Đoàn Tư Lương phế truất. Sau đó, ông xuất gia, lấy hiệu là Hoành Tu Đại Sư (宏脩大師). Ông bị lưu đày ở Sùng Thánh Tự và chết vào năm 97 tuổi.

Tham khảo

sửa